Nykyisen kellonajan asettaminen [Set Date-Time]

Voit asettaa päivämäärän ja kellonajan.
  1. Valitse Home-valikosta [Settings] [Common Settings] [Clock Settings] [Set Date-Time].

  1. Aseta päivämäärä ja kellonaika vetämällä tai pyyhkäisemällä vuotta, kuukautta, päivää, tuntia tai minuuttia ylös tai alas.

  1. Valitse [OK].

Vihje
  • Päivämäärämuodoksi voidaan valita [YYYY/MM/DD], [MM/DD/YYYY] tai [DD/MM/YYYY] [Tietoja]. Kellonajan näyttötavaksi voidaan valita joko [12-hour] tai [24-hour] [Tietoja].

Huomautus
  • Jos akun varaus on purkautunut esimerkiksi silloin, kun ”WALKMAN”-soitinta ei ole käytetty pitkään aikaan, päivämäärä- ja aika-asetukset on ehkä asetettava uudelleen. Näytössä näkyy nykyisen päivämäärän ja kellonajan sijaan ”-”.

  • Kello voi edistää tai jätättää 60 sekuntia kuukaudessa.

Aiheeseen liittyviä ohjeita