Home-valikon käyttäminen

Home-valikon kautta voidaan käyttää kaikkia sovelluksia, kuten etsiä kappaleita ja muuttaa asetuksia.
Saat Home-valikon näkyviin painamalla ”WALKMAN”-soittimen HOME-painiketta.
  1. HOME-painike


Voit valita haluamasi vaihtoehdon Home-valikosta kosketusnäytön toiminnoilla [Tietoja]. ”WALKMAN”-soitinta voidaan käyttää valitsemalla ohjauspainike tai kohde musiikin, videon, valokuvan jne. toistonäytössä.

Tässä oppaassa Home-valikon käyttöohjeet on kuvattu seuraavasti.
Esimerkki:
Valitse Home-valikosta [Music] [Album] haluttu albumi haluttu kappale.
  1. Paina HOME-painiketta.

  1. Kosketa [Music].

  1. Kosketa [Album].

  1. Kosketa haluttua albumia.

  1. Kosketa haluttua kappaletta.

Home-valikkoon palaaminen käytön aikana

Paina HOME-painiketta.

Edelliseen näyttöön palaaminen käytön aikana

Kosketa [Back].
Aiheeseen liittyviä ohjeita