Asetusvalikon käyttäminen

Asetusvalikon vaihtoehdot vaihtelevat toiminnon mukaan, joten voit muuttaa kunkin sovelluksen asetuksia erikseen.
Asetusnäyttö voidaan tuoda näkyviin koskettamalla [Option Menu] toistonäytössä tai luettelonäytössä. Sulje asetusvalikko koskettamalla uudelleen [Option Menu].
  1. [Option Menu]


Asetusvalikon haluttu kohde voidaan valita kosketusnäytön toiminnoilla [Tietoja].
Seuraavassa on esimerkki siitä, kuinka [Play Mode] -asetukseksi valitaan [Shuffle].
  1. Kosketa musiikin toistonäytössä [Option Menu].

  1. Kosketa [Play Mode].

  1. Kosketa [Shuffle] ja kosketa sitten [OK].

Aiheeseen liittyviä ohjeita