Musiikkinäytön selaaminen ja käyttäminen

Musiikin toistonäyttö

Voit tuoda ohjauspainikkeet näkyviin tai piilottaa ne koskettamalla näyttöä. Jos mitään toimintoja ei käytetä tiettyyn aikaan, ne häviävät näytöltä.
 1. Ilmoitusalue

 1. Toistettavan kappaleen numero / toistettavien kappaleiden kokonaismäärä

 1. Kulunut aika / kokonaisaika (*1)

 1. Hakuliukusäädin (*1)

 1. Play Mode [Tietoja]-, Playback Range [Tietoja]-, Equalizer [Tietoja]-, VPT (Surround) [Tietoja]-, A-B-toisto [Tietoja]- ja Display Lyrics [Tietoja] -kuvakkeet

 1. Kappaleen nimi

 1. Esittäjän nimi

 1. Albumin nimi

(*1) Jos toistettavan kappaleen bittinopeus on muuttuva (VBR), kuluneen ajan ilmaisimen ja hakuliukusäätimen ilmaisimen tiedot voivat olla epäluotettavia.

Musiikin toistonäytön toiminnot

”WALKMAN”-soitinta voidaan käyttää koskettamalla näytöllä olevia ohjauspainikkeita ja muita kohteita. ”WALKMAN”-soitinta voidaan käyttää myös siinä olevilla //-painikkeilla.

Toiminto (näytön symboli)
Ohje
Toisto ()/tauko () (*1)
 • Kosketa (toisto)/ (tauko).

 • Paina soittimen -painiketta.

Pikasiirto eteenpäin () /
pikasiirto taaksepäin ()
 • Kosketa jatkuvasti /.

 • Pidä soittimen /-painiketta painettuna.

Siirtyminen edellisen (tai nykyisen) kappaleen alkuun () /
siirtyminen seuraavan kappaleen alkuun ()
 • Kosketa /.

 • Paina soittimen /-painiketta.

Siirtyminen haluttuun kohtaan kappaleessa
Vedä ilmaisinta (toistokohtaa) hakuliukusäädintä pitkin. Toisto alkaa ilmaisimen kohdalta.
Albumin valitseminen albumien kansia selaamalla
Kosketa [Album Scroll] [Tietoja].
Palaaminen luettelonäyttöön
Kosketa [Back].

(*1) Jos tauon aikana ei tehdä mitään tiettyyn aikaan, ”WALKMAN”-soitin siirtyy automaattisesti valmiustilaan.

Musiikkiluettelonäyttö

Seuraavassa on muutama esimerkki musiikkiluettelonäytöistä.

Kappaleluettelonäyttö

 1. Hakemisto

Valitse kappaleen, albumin, esittäjän nimen jne. alkukirjain tuodaksesi sen luettelonäytön alkuun.

Albumiluettelonäyttö

Vihje
 • Voit muuttaa albumiluettelon näkymää siten, että vain albumien kansikuvat näkyvät [Tietoja].

Aiheeseen liittyviä ohjeita