Kappaleiden hakeminen

Musiikin toistonäytön tai luettelonäytön [Search] -vaihtoehdolla voit etsiä haluamasi kappaleen.
  1. Valitse musiikin toistonäytössä tai luettelonäytössä [Search] haluttu hakutapa haluttu kappale.

Vihje
  • Esittäjän nimen alussa mahdollisesti olevaa ”The”-sanaa ei oteta huomioon luetteloa järjestettäessä.

  • [All Songs]-, [Album]-, [Artist]- ja [Genre]-luettelot ovat aakkosnumeerisessa järjestyksessä. [Release Year] -luettelo järjestetään päinvastaiseen aikajärjestykseen. [Voice Recording] -luettelossa kansiot näkyvät käänteisessä aikajärjestyksessä ja tiedostot aikajärjestyksessä. [Folder]-luettelon kansiot näkyvät ensin nimijärjestyksessä, ja sen jälkeen tiedostot näkyvät nimijärjestyksessä. Isoilla ja pienillä kirjaimilla ei ole merkitystä.

  • Kappaleita voidaan etsiä seuraavista: [All Songs], [Album], [Artist], [Genre], [Release Year], [Playlists], [Bookmark], [Folder], [Voice Recording] ja [Received Songs].

Aiheeseen liittyviä ohjeita