Podcastin toistaminen [Podcasts]

Valitse jakson toistamiseksi [Podcasts] Home-valikosta.
  1. Valitse Home-valikosta [Podcasts] haluttu podcast haluttu jakso.

Huomautus
  • Podcast-jaksoja ei voi toistaa toistuvasti.

  • [Equalizer]-, [VPT (Surround)]-, [DSEE (Sound Enhance)]-, [Clear Stereo]- tai [Dynamic Normalizer] -asetus ei ole käytettävissä podcastin toiston aikana.

Vihje
  • Jos [Podcast Language Study] -asetus on [On], voit käyttää [Quick Replay] -toimintoa ja A-B-toistotoimintoa podcastin äänentoistonäytössä [Tietoja]. Myös [DPC (Speed Control)] -asetus vaikuttaa podcast-äänen toistonopeuteen [Tietoja].

Aiheeseen liittyviä ohjeita