Valokuva-asetusvalikon käyttäminen


Saat valokuva-asetusvalikon näkyviin valitsemalla [Option Menu] valokuvakansio- tai valokuvaluettelossa tai valokuvanäytössä. Lisätietoja asetusvalikon käyttämisestä on kohdassa [Tietoja].
Asetusvalikossa näkyvät vaihtoehdot vaihtelevat sen mukaan, mistä näytöstä valikko avataan. Lisätietoja asetuksista ja niiden käyttämisestä on viitesivulla.

Valokuvakansio-/valokuvaluettelonäytössä esiin tuleva vaihtoehto

Valokuvanäytössä esiin tulevat vaihtoehdot