Äänityksen asetusvalikon käyttäminen


Saat äänityksen asetusvalikon näkyviin valitsemalla [Option Menu] äänitysnäytössä. Saat äänityksen asetusvalikon näkyviin myös äänitettyjen tiedostojen kansio- ja tiedostoluettelosta tai äänitettyjen tiedostojen musiikin toistonäytöstä. Lisätietoja asetusvalikon käyttämisestä on kohdassa [Tietoja].
Asetusvalikossa näkyvät vaihtoehdot vaihtelevat sen mukaan, mistä näkymästä valikko avataan. Lisätietoja asetuksista ja niiden käyttämisestä on viitesivulla.

[Voice Recording]-näytössä esiin tulevat vaihtoehdot

Äänitettyjen tiedostojen tiedostoluettelonäytössä esiin tulevat vaihtoehdot

Äänitettyjen tiedostojen kansioluettelonäytössä esiin tulevat vaihtoehdot

Äänitettyjen tiedostojen musiikintoistonäytössä esiin tulevat vaihtoehdot