Toistotilan asettaminen [Play Mode]

”WALKMAN”-soittimessa on valittavissa erilaisia toistotiloja, kuten satunnaistoisto ja valitun kohdan uudelleentoisto.
  1. Valitse Home-valikosta [Settings] [Music Settings] [Play Mode] haluttu toistotilatyyppi.


Tyyppi - kuvake
Kuvaus
[Normal] - ei kuvaketta
Toistoalueella olevat kappaleet toistetaan kappaleluettelon mukaisessa järjestyksessä.
[Repeat] -
Toistoalueella olevat kappaleet toistetaan kappaleluettelon mukaisessa järjestyksessä ja toistetaan sitten uudelleen.
[Shuffle] - (*1)
Toistoalueella olevat kappaleet toistetaan sattumanvaraisessa järjestyksessä.
[Shuffle&Repeat] -
(*1)
Toistoalueella olevat kappaleet toistetaan sattumanvaraisessa järjestyksessä ja toistetaan sitten uudelleen.
[Repeat 1 Song] -
Nykyisen kappaleen tai kappaleluettelosta valitun kappaleen toisto jatkuvasti.

(*1) Jos [Play Mode] -asetus on [Shuffle] tai [Shuffle&Repeat] ja [Playback Range] -asetus on [All Range], ”WALKMAN”-soitin ei toista kaikkia kappaleita satunnaistoistossa. Sen sijaan ”WALKMAN”-soitin valitsee vuorollaan kunkin esittäjän, albumin jne. kappaleet ja toistaa ne satunnaisessa järjestyksessä. [All Songs] -luettelo ja kirjanmerkkiluettelo ovat kuitenkin poikkeuksia. Jos aloitat [All Songs] -luettelosta, ”WALKMAN”-soitin toistaa kaikki kappaleet kerran satunnaisessa järjestyksessä. Jos aloitat kirjanmerkkiluettelosta, soitin toistaa vain valitun kirjanmerkkiluettelon eikä muita luetteloita.