Toistoalueen määrittäminen [Playback Range]

Voit määrittää kappaleiden toistoalueen.
  1. Valitse Home-valikosta [Settings] [Music Settings] [Playback Range] haluttu toistoaluetyyppi.


Tyyppi - kuvake
Kuvaus
[All Range] - ei kuvaketta
Toistaa kaikki valitun hakutavan luetteloissa olevat kappaleet.
Jos aloitat toiston esimerkiksi albumiluettelosta, ”WALKMAN”-soittimen kaikki albumit toistetaan.
[Selected Range] -
Toistaa kappaleet vain niistä luetteloista, joista toisto alkaa.
Jos aloitat toiston esimerkiksi albumiluettelosta, vain valitun albumin kappaleet toistetaan.

Huomautus
  • Jos aloitat toiston kirjanmerkkiluettelosta, vain valitun kirjanmerkkiluettelon kappaleet toistetaan, vaikka [Playback Range] -asetus olisi [All Range].