Äänenlaadun muokkaaminen (CLEAR BASS) [Equalizer]


Äänenlaadun voi mukauttaa esimerkiksi musiikin tyylilajin mukaan.

Äänenlaadun muokkaaminen

  1. Valitse Home-valikosta [Settings] [Music Settings] [Equalizer] haluttu taajuuskorjaintyyppi.


Tyyppi - kuvake
Kuvaus
[None] - ei kuvaketta
Äänenlaadun asetus ei ole käytössä.
[Heavy] -
Korostaa korkeita ja matalia äänialueita ja tuottaa voimakkaan äänen.
[Pop] -
Korostaa keskiäänialuetta ja sopii laulettuun musiikkiin.
[Jazz] -
Korostaa korkeita ja matalia äänialueita ja saa aikaan elävän äänen.
[Unique] -
Korostaa korkeita ja matalia äänialueita, jolloin myös hiljaiset äänet kuuluvat selvästi.
[Custom 1] -
Käyttäjän omat ääniasetukset, joissa kutakin taajuusaluetta voi säätää erikseen [Tietoja].
[Custom 2] -

Äänenlaadun mukauttaminen

Taajuuskorjainasetuksiin kuuluu myös CLEAR BASS -asetus. Jos CLEAR BASS -asetuksen arvoa suurennetaan, ”WALKMAN”-soitin voi toistaa dynaamisen, syvän bassoäänen ilman vääristymiä jopa suurella äänenvoimakkuudella. Voit määrittää CLEAR BASS -asetuksen (basso) ja 5-taajuuksisen taajuuskorjaimen arvot [Custom 1]- tai [Custom 2] -asetuksiksi.
  1. Valitse Home-valikosta [Settings] [Music Settings] [Equalizer] [Custom 1] tai [Custom 2].

  1. Säädä asetustaso vetämällä CLEAR BASS -toiminnon liukusäädintä tai taajuusalueasetusta ja valitse sitten [OK].