Kappaleiden sanojen näyttäminen [Display Lyrics]

Saat kappaleen sanat näkyviin, jos kappaletta vastaava LRC-tiedosto on tallennettu ”WALKMAN”-soittimeen. Lisätietoja LRC-tiedostojen luomisesta on kohdassa [Tietoja].
Huomautus
  • Tiedostomuoto voi aiheuttaa sen, ettei joitakin LRC-tiedostoja ehkä voi toistaa ”WALKMAN”-soittimessa.

  1. Valitse Home-valikosta [Settings] [Music Settings] [Display Lyrics] haluttu näyttötyyppi.


Tyyppi
Kuvaus
[On]
Näyttää parhaillaan soivan kappaleen sanat, jos soittimessa on kappaletta vastaava LRC-tiedosto.
[On (Screen Always On)]
Näyttää parhaillaan soivan kappaleen sanat, jos soittimessa on kappaletta vastaava LRC-tiedosto. ”WALKMAN” ei sammuta näyttöä kappaleen toiston aikana riippumatta siitä, onko kyseiselle kappaleelle LRC-tiedostoa vai ei.
[Off]
Kappaleen sanat eivät näy. (*1)

(*1) Jos [Karaoke/Language Study] -asetus on [Maximum Karaoke Mode] tai [Minimum Karaoke Mode], kappaleiden sanat näkyvät tästä asetuksesta riippumatta [Tietoja].
Huomautus
  • Jos sanat eivät näy oikein, tallenna LRC-tiedosto UTF-8-muodossa ja siirrä se uudelleen ”WALKMAN”-soittimeen.

  • ”WALKMAN”-soittimessa voi näkyä enintään 1 024 tekstiriviä yhtä kappaletta kohti.

  • Sanoja ei voi näyttää podcast-äänen toistonäytössä [Tietoja].