LRC-tiedostojen luominen

Voit näyttää tietokoneella luomasi sanoitukset.
 1. Napsauta [Käynnistä] [Kaikki ohjelmat] [Apuohjelmat] [Muistio].

 1. Kirjoita kappaleen sanat Muistioon.

 1. Toista äänitiedosto ja tarkista aika [minuutit:sekunnit:sadasosasekunnit], jolloin kukin tekstirivi tulee näyttöön, ja kirjoita nämä tiedot kunkin tekstirivin vasemmalle puolelle.

 • ”WALKMAN”-soitin tunnistaa ja näyttää yhtä tekstiriviä riviä kohti enintään 95 merkkiä.

 • Aikatiedot on annettava aikajärjestyksessä.

Sekunnit ja sadasosasekunnit voi erottaa toisistaan myös pisteellä kaksoispisteen sijaan.
Sadasosasekunnit voi jättää pois.
 1. Kun olet kirjoittanut kaikki sanoitustiedot, tallenna se tiedostona.

Valitse [Tiedosto] [Tallenna nimellä…], jolloin [Tallenna nimellä] -valintaikkuna avautuu. Valitse valintaikkuna alareunan [Tallennusmuoto:]-luettelosta [Kaikki tiedostot]. Valitse [Koodaus:]-luettelosta [UTF-8]. Anna [Tiedostonimi:]-tekstiruutuun tiedoston nimi. Tiedostonimen tulee olla sama kuin äänitiedoston nimi, ja sen tunnisteen on oltava ”.lrc”. Tallenna LRC-tiedosto valitsemalla [Tallenna].
 • LRC-tiedostojen enimmäiskoko on 512 kt.

 • Jos tekstirivi ei sovi näyttöön, se rivittyy (enintään kolmelle riville).

 • Kolmen rivin pituuden ylittävät merkit eivät näy.

 • Soitin tunnistaa CR-, CRLF- ja LF-merkit.

 • Vain rivinvaihtomerkin sisältävä rivi ohitetaan.

 1. Liitä ”WALKMAN”-soitin ja tietokone USB-kaapelilla (vakiovaruste) -merkki ylöspäin.

 1. Luo ”WALKMAN”-soittimen [MUSIC]-kansioon uusi kansio ja siirrä äänitiedosto sekä LRC-tiedosto siihen vetämällä ja pudottamalla.

Tekijänoikeuksia koskeva ilmoitus

Jos luot LRC-tiedostoja käyttäen muiden luomaa tekijänoikeuksien alaista materiaalia, luomiasi LRC-tiedostoja saa käyttää vain yksityisiin tarkoituksiin. LRC-tiedostojen muuhun käyttöön tarvitaan tekijänoikeuksien haltijoiden lupa.
Aiheeseen liittyviä ohjeita