Hälytyksen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä [Alarm On/Off]

  1. Valitse Home-valikosta [Settings] [Alarm/Sleep Timer] [Alarm Settings] [Alarm On/Off] haluttu asetustyyppi.

Huomautus
  • Kun hälytys on käytössä, ilmoitusalueella näkyy .