Päivämäärän näyttötavan asettaminen [Date Display Format]

Voit valita nykyisen päivämäärän näyttötavaksi [Tietoja] [YYYY/MM/DD] (vuosi/kuukausi/päivä), [MM/DD/YYYY] (kuukausi/päivä/vuosi) tai [DD/MM/YYYY] (päivä/kuukausi/vuosi).
  1. Valitse Home-valikosta [Settings] [Common Settings] [Clock Settings] [Date Display Format] haluttu näyttötapa.