Kellonajan näyttötavan asettaminen [Time Display Format]

Nykyisen ajan näyttötavaksi [Tietoja] voi valita [12-hour]- tai [24-hour]-näytön.
  1. Valitse Home-valikosta [Settings] [Common Settings] [Clock Settings] [Time Display Format] haluttu näyttötapa.