Akun latausmäärän rajoittaminen [Battery Care]

Käyttämällä [Battery Care] -tilaa voit vähentää lataus- ja purkukertojen aiheuttamaa varauskyvyn heikkenemistä, ja estää akun käyttöiän lyhenemisen.
  1. Valitse Home-valikosta [Settings] [Common Settings] [Battery Care] haluttu asetustyyppi.

Huomautus
  • Kun [Battery Care] -asetuksena on [On], latauksen enimmäiskapasiteetti on 90 %. Tämän ansiosta akun latausväli lyhenee noin 10 %.

  • [Battery Care] -tilassa akun varaustilan ilmaisimen ensimmäinen palkki katoaa näkyvistä hieman tavallista nopeammin. Tämä on seurausta siitä, että akun lataaminen lopetetaan, ennen kuin se on latautunut täyteen (mikä pidentää akun käyttöikää). Kyse ei ole viasta.