Ongelmien ratkaisutavat

Jos ”WALKMAN”-soitin ei toimi odotetulla tavalla, yritä korjata ongelma seuraavien ohjeiden avulla.
  1. Etsi ongelmaa vastaavat oireet tästä käyttöohjeesta ja yritä selvittää ongelma annettujen ohjeiden avulla.

  1. Liitä ”WALKMAN”-soitin tietokoneeseen akun lataamista varten.

Lataamalla akun voit myös ehkä ratkaista joitakin ongelmia [Tietoja].
  1. Paina RESET-painiketta pienellä neulalla tai vastaavalla esineellä.

Varmista ennen ”WALKMAN”-soittimen alkuperäisten asetusten palauttamista, ettei kappaletta, videota tms. toisteta. Tämän jälkeen voit palauttaa ”WALKMAN”-soittimen alkuperäiset asetukset turvallisesti.
  1. Tarkista ongelmaan liittyvät tiedot kunkin ohjelman Ohje-toiminnosta.

  1. Tarkista, löytyykö asiasta tietoja asiakastukisivustoista [Tietoja].

  1. Jos ongelma ei ratkea edellä kerrottujen ohjeiden avulla, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Huomautus
  • ”WALKMAN”-soittimen alkuperäisten asetusten palauttaminen ei poista tietoja eikä muuta asetuksia.