Ładowanie akumulatora


Akumulator odtwarzacza „WALKMAN” jest ładowany, gdy odtwarzacz „WALKMAN” jest podłączony do uruchomionego komputera przy użyciu kabla USB (wchodzi w skład zestawu).
Gdy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora w prawym górnym rogu ekranu przyjmie postać oznacza to, że ładowanie jest zakończone. Czas ładowania wynosi ok. 2 godzin.
Przed pierwszym użyciem odtwarzacza „WALKMAN” lub po długotrwałej przerwie w jego użytkowaniu należy go całkowicie naładować (aż wskaźnik poziomu naładowania akumulatora na wyświetlaczu przyjmie postać ).
Wskazówka
  • Korzystanie z trybu [Ochrona baterii] skraca czas pracy na jednym naładowaniu, ale może wydłużyć łączny czas eksploatacji akumulatora [Szczegóły].

Uwaga
  • Po zakończeniu ładowania ekran zostanie wyłączony.

Informacje na temat wskaźnika akumulatora

Wskaźnik akumulatora w obszarze informacyjnym wskazuje pozostały poziom naładowania akumulatora.
Gdy wskaźnik mruga, oznacza to, że należy naładować akumulator. Informacje na temat czasu pracy akumulatora, patrz [Szczegóły].

Informacje o ładowaniu akumulatora

  • W przypadku ładowania odtwarzacza „WALKMAN”, który przez dłuższy czas nie był używany, komputer może nie rozpoznać odtwarzacza lub jego wyświetlacz może pozostać pusty. Po ładowaniu odtwarzacza „WALKMAN” przez około 5 minut odtwarzacz powinien ponownie rozpocząć normalną pracę.

  • Akumulator należy ładować w temperaturze otoczenia z zakresu od 5°C do 35°C. Jeśli zostanie podjęta próba ładowania akumulatora w temperaturze spoza tego zakresu, może zostać wyświetlona ikona , a ładowanie będzie niemożliwe.

  • Akumulator można ładować około 500 razy zanim zostanie zużyty. Liczba ta może się różnić w zależności od warunków użytkowania odtwarzacza „WALKMAN”.

  • Ekran dotykowy i przyciski sterujące na odtwarzaczu „WALKMAN” nie działają, gdy jest on podłączony do komputera.

  • Aby zapobiec pogarszaniu się stanu akumulatora, należy go ładować przynajmniej raz na pół roku lub raz na rok.

  • Nie należy na dłuższy czas podłączać odtwarzacza „WALKMAN” do komputera przenośnego, który nie jest podłączony do zasilania sieciowego, ponieważ może to doprowadzić do rozładowania akumulatora komputera.

  • Przed włączaniem albo wyłączaniem komputera, jego ponownym uruchamianiem lub włączaniem z trybu uśpienia należy odłączyć odtwarzacz „WALKMAN” od komputera.

  • Podczas ładowania odtwarzacza „WALKMAN” może wzrosnąć jego temperatura. Nie oznacza to awarii.