Części i elementy sterujące

 1. Ekran dotykowy [Szczegóły]

Aby użyć odpowiednich funkcji odtwarzacza „WALKMAN”, dotknij (stuknij) wybraną ikonę, element, przycisk sterujący itd.
 1. Mikrofon [Szczegóły]

Służy do nagrywania głosu.
 1. Przycisk HOME [Szczegóły]

Naciśnij, aby wyświetlić menu Home.
Naciśnij i przytrzymaj, aby przełączyć odtwarzacz „WALKMAN” w tryb gotowości.
 1. Gniazdo słuchawek

Włóż wtyczkę słuchawek tak, aby było słyszalne kliknięcie zatrzasku. Jeśli słuchawki nie są prawidłowo podłączone, dźwięk może być odtwarzany niewłaściwie.
 1. Gniazdo WM-PORT

Podłącz dostarczony kabel USB (wchodzi w skład zestawu) lub opcjonalne urządzenia zewnętrzne (nie wchodzi w skład zestawu).
 1. Przyciski /

Naciśnij, aby przewinąć do początku utworu lub filmu albo wykonać szybkie przewijanie.
 1. Bluetooth wskaźnik [Szczegóły]

 1. Przycisk VOL + (*1)/–

Naciśnij, aby ustawić poziom głośności.
(*1) Są to punkty dotykowe. Ułatwiają one korzystanie z przycisku.
 1. Przełącznik HOLD

Za pomocą przełącznika HOLD można zabezpieczyć odtwarzacz „WALKMAN” przed przypadkową aktywacją podczas przenoszenia. Przesunięcie przełącznika HOLD w kierunku pokazywanym przez strzałkę powoduje wyłączenie ekranu dotykowego i wszystkich przycisków funkcyjnych.
 1. Przycisk (*1)

Naciśnij przycisk , aby rozpocząć odtwarzanie utworu lub filmu wideo. Aby wstrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk .
(*1) Są to punkty dotykowe. Ułatwiają one korzystanie z przycisku.
 1. Otwór na pasek

Służy do mocowania paska (nie wchodzi w skład zestawu).
 1. Przycisk RESET [Szczegóły]

Naciśnij przycisk RESET szpilką lub podobnym przedmiotem, aby zresetować odtwarzacz „WALKMAN”.

Uwaga dotycząca anteny Bluetooth

W trakcie komunikacji za pomocą interfejsu Bluetooth nie należy zasłaniać anteny Bluetooth rękami itp. Komunikacja Bluetooth może zostać przerwana. Szczegółowe informacje o stanie interfejsu Bluetooth można znaleźć w [Szczegóły].
 1. Antena Bluetooth