Jak używać ekranu dotykowego


Do obsługi odtwarzacza „WALKMAN” można użyć ekranu dotykowego. Aby użyć odpowiednich funkcji odtwarzacza „WALKMAN”, stuknij wybraną ikonę, element, przycisk sterujący itd. Przeciąganie pozwala na przewijanie listy, a pstrykanie na szybkie przewijanie list oraz miniatur (pomniejszonych obrazów wyświetlanych na listach).

Wybór przy użyciu stuknięcia

Aby wybrać ikonę, element, przycisk sterujący itd., dotknij (stuknij) go.

Przewijanie przy użyciu przeciągania

Aby przewinąć listę w górę lub w dół, przeciągnij palce w odpowiednim kierunku. Aby wybrać punkt początkowy odtwarzania, przeciągnij wskaźnik na suwaku przewijania.

Szybkie przewijanie przy użyciu pstryknięcia

Pstryknij ekran palcem w górę lub w dół, aby szybko przewinąć listę. Pstryknięcie w górę, w dół lub na boki pozwala także wyświetlić następny lub poprzedni album na liście przewijania albumów lub następny i poprzedni obraz na ekranie przewijania obrazów.

Informacje o obsłudze ekranu dotykowego

Ekran dotykowy odtwarzacza „WALKMAN” nie działa prawidłowo:
  • przez rękawiczkę,

  • po dotknięciu więcej niż jednym palcem,

  • po dotknięciu paznokciem,

  • po dotknięciu mokrym palcem,

  • po dotknięciu piórem, długopisem, ołówkiem, rysikiem itd.

  • gdy dotyka jednocześnie innych przedmiotów niż palec.