Korzystanie z menu Home

Menu Home jest punktem startowym każdej aplikacji, takiej jak wyszukiwanie utworów, zmiana ustawień itd.
Menu Home można wyświetlić, naciskając przycisk HOME znajdujący się na odtwarzaczu „WALKMAN”.
  1. HOME przycisk


Żądaną pozycję na ekranie menu Home można wybrać za pomocą ekranu dotykowego [Szczegóły]. Na ekranie odtwarzania muzyki, filmów wideo, zdjęć itd. możesz korzystać z odtwarzacza „WALKMAN”, naciskając przyciski sterujące lub elementy na ekranie.

Instrukcje obsługi z poziomu menu Home zawarte w niniejszym podręczniku są opisane w sposób zamieszczony poniżej.
Przykład:
Z menu Home wybierz [Muzyka] [Album] żądany album żądany utwór.
  1. Naciśnij przycisk HOME.

  1. Stuknij polecenie [Muzyka].

  1. Stuknij polecenie [Album].

  1. Stuknij wybrany album.

  1. Stuknij wybrany utwór.

Powrót do menu Home w trakcie wykonywania operacji

Naciśnij przycisk HOME.

Powrót do poprzedniego ekranu w trakcie wykonywania operacji

Stuknij polecenie [Wstecz].
Powiązane tematy