Przeglądanie i obsługiwanie ekranu muzyki

Ekran odtwarzania muzyki

Aby wyświetlić lub ukryć przyciski sterujące, stuknij ekran. Jeśli przez określoną chwilę nie wykonasz żadnych operacji, przyciski znikną.
 1. Obszar informacyjny

 1. Numer bieżącego utworu/liczba całkowita utworów do odtworzenia

 1. Czas, który upłynął/czas całkowity (*1)

 1. Suwak przewijania (*1)

 1. Tryb odtwarzania [Szczegóły], Zakres odtwarzania [Szczegóły], Korektor [Szczegóły], VPT (surround) [Szczegóły] Operacje powtarzania A–B [Szczegóły], Wyświetlaj tekst [Szczegóły]: ikony ekranów

 1. Nazwa utworu

 1. Nazwa wykonawcy

 1. Tytuł albumu

(*1) Podczas odtwarzania utworów ze zmienną szybkością transmisji (VBR) wskazania czasu, który upłynął, i suwaka przewijania mogą być niedokładne.

Operacje na ekranie odtwarzania muzyki

Aby skorzystać z różnych funkcji odtwarzacza „WALKMAN”, stuknij na ekranie odpowiednie elementy, np. przyciski sterujące. Do obsługi odtwarzacza „WALKMAN” możesz także używać przycisków // umieszczonych na jego obudowie.

Aby (wskazanie ekranu)
Czynność
Odtwarzanie ()/wstrzymanie () (*1)
 • Stuknij przycisk (odtwórz)/ (wstrzymaj).

 • Naciśnij na obudowie przycisk .

Szybkie przewijanie do przodu () /
do tyłu ()
 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk /.

 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk / na obudowie.

Przejście do początku poprzedniego (lub bieżącego) utworu ()/
przejście do początku następnego utworu ()
 • Stuknij ikonę /.

 • Naciśnij na obudowie przycisk /.

Przejście do dowolnego punktu w utworze
Przeciągnij wskaźnik (punkt odtwarzania) na suwaku przewijania. Odtwarzanie rozpocznie się od wskazanego miejsca.
Przeglądanie okładek albumów w celu wybrania albumu
Stuknij polecenie [Przewijania albumów] [Szczegóły].
Wrócić do ekranu listy
Stuknij polecenie [Wstecz].

(*1) Jeżeli po upływie kilku minut od wstrzymania odtwarzania nie zostaną wykonane żadne czynności, odtwarzacz „WALKMAN” automatycznie przechodzi w stan gotowości.

Ekran listy muzyki

Poniżej przedstawiono przykładowe ekrany listy muzyki.

Ekran listy utworów

 1. Indeks

Wybierz pierwszą literę nazwy utworu, albumu lub artysty. Odpowiednie pozycje zostaną wyświetlone na górze ekranu listy.

Ekran listy albumów

Wskazówka
 • Można zmienić format wyświetlania listy albumów tak, aby była wyświetlana wyłącznie okładka [Szczegóły].

Powiązane tematy