Wyszukiwanie utworów

Przy użyciu polecenia [Wyszukaj] dostępnego na ekranie odtwarzania muzyki lub ekranie listy można wyszukać wybrany utwór.
  1. Na ekranie odtwarzania muzyki lub ekranie listy wybierz polecenie [Wyszukaj] wybrana metoda wyszukiwania wybrany utwór.

Wskazówka
  • Wyraz „The” na początku nazwy wykonawcy jest pomijany podczas porządkowania listy.

  • Listy [Wszystkie utwory], [Album], [Wykonawca] i [Gatunek] są uporządkowane w kolejności alfanumerycznej. Lista [Rok wydania] jest uporządkowana w odwrotnym porządku chronologicznym. Na liście [Nagrywanie głosu] najpierw wyświetlane są foldery w odwrotnej kolejności chronologicznej, a następnie pliki w kolejności chronologicznej. Na liście [Folder] najpierw wyświetlane są foldery w kolejności alfabetycznej nazw folderów, a następnie pliki w kolejności alfabetycznej nazw plików. W tym wypadku wielkie i małe litery nie są rozróżniane.

  • Utwory można wyszukać z [Wszystkie utwory], [Album], [Wykonawca], [Gatunek], [Rok wydania], [Listy odtwarzania], [Zakładka], [Folder], [Nagrywanie głosu] lub [Odebrane utwory].

Powiązane tematy