Przeglądanie okładek w celu wybrania albumu (przewijanie albumów)

Na ekranie odtwarzania muzyki można przewijać kolejne okładki i wskazać wybrany album.
  1. Na ekranie odtwarzania muzyki naciśnij przycisk [Przewijania albumów].

  1. Aby przewinąć albumy, przeciągnij lub pstryknij obraz okładki.

  1. Okładka

  1. Wybierz okładkę albumu.

Anulowanie przeglądania

Wybierz [Wstecz].
Wskazówka
  • Okładka jest wyświetlana tylko wtedy, gdy są dostępne informacje o okładce. Okładkę można ustawić przy użyciu programu Media Go lub innego obsługującego tę funkcję. Szczegółowe informacje dotyczące operacji można znaleźć w części Pomoc oprogramowania lub od jego producenta.