Korzystanie z funkcji karaoke

Aktywacja funkcji karaoke

  1. Z menu Home wybierz [Ustawienia] [Ustawienia muzyki] [Karaoke/nauka języka] wybrany typ ustawienia.


Typ
Opis
[Wył.]
Wyłącza funkcję karaoke i naukę języka.
[Nauka języka]
Aktywuje funkcję nauki języka [Szczegóły].
[Karaoke (duży efekt)]
Aktywacja funkcji karaoke. Wokal utworu zostanie możliwie wyciszony.
[Karaoke (mały efekt)]
Aktywacja funkcji karaoke. Wokal utworów zostanie wyciszony, ale nadal będzie słyszalny.

Uwaga
  • Gdy opcja [Karaoke/nauka języka] zostanie ustawiona na [Karaoke (duży efekt)] lub [Karaoke (mały efekt)], funkcja [Timer wyłączania ekranu] nie zostanie uruchomiona [Szczegóły].

  • Funkcja DPC (Digital Pitch Control) [Szczegóły] jest wyłączona przy opcji [Karaoke/nauka języka] ustawionej na wartość [Karaoke (duży efekt)] lub [Karaoke (mały efekt)].

  • Funkcja VPT (surround) [Szczegóły] jest wyłączona przy funkcji [Karaoke/nauka języka] ustawionej na [Karaoke (duży efekt)] lub [Karaoke (mały efekt)].

  • Efekt działania funkcji wyciszania wokalu zależy od utworu. W niektórych utworach może nie dojść do wyciszenia wokalu.

  • Po ustawieniu opcji [Karaoke/nauka języka] na [Karaoke (duży efekt)] lub [Karaoke (mały efekt)], na ekranie pojawi się tekst aktualnej piosenki (jeśli jest do niego dostępny plik LRC). Jest to niezależne od ustawień wyświetlania tekstu [Szczegóły].

  • Po ustawieniu opcji [Karaoke/nauka języka] na [Karaoke (duży efekt)] lub [Karaoke (mały efekt)], dźwięk może zostać zniekształcony lub mogą pojawić się szumy. Utwory o częstotliwości powyżej 128 kb/s powinny mieć mniejszą ilość zniekształceń i szumów. Zaimportuj muzykę z płyt CD itp. z komputera z rozdzielczością wyższą niż 128 kb/s i przenieś ją do odtwarzacza „WALKMAN”.

Czynności dostępne przy aktywnym trybie karaoke

Możesz zmienić klucz utworu, dzięki czemu jego zaśpiewanie będzie łatwiejsze.
  1. Aby podwyższyć lub obniżyć klucz, użyj funkcji /.

Uwaga
  • Po zakończeniu utworu klucz zostanie wyzerowany, a następny utwór zostanie odtworzony przy użyciu oryginalnego klucza.

Powiązane tematy