Dostosowywanie szybkości odtwarzania (DPC)

Można dostosować szybkość odtwarzania w zakresie od połowy szybkości do podwójnej szybkości, korzystając z funkcji DPC (Digital Pitch Control). Dźwięk będzie odtwarzany naturalnie dzięki funkcji cyfrowego przetwarzania.
Wskazówka
  • Szybkość odtwarzania można zmienić przy opcji [Karaoke/nauka języka] ustawionej na [Wył.] lub [Nauka języka]. Zmiana szybkości nie jest możliwa przy ustawieniu [Karaoke (duży efekt)] lub [Karaoke (mały efekt)] [Szczegóły].

  • Ustawienie [DPC (sterowanie szybk.)] ma również wpływ na szybkość odtwarzania dźwięku z podcastów [Szczegóły].

  1. Z menu Home wybierz [Ustawienia] [Ustawienia muzyki] [DPC (sterowanie szybk.)] typ ustawienia.

  • Wolniej: [x0.5], [x0.75], [x0.9]

  • Normalnie: [Wył.]

  • Szybciej: [x1.1], [x1.25], [x1.5], [x1.75], [x2.0]

Powiązane tematy