Korzystanie z menu opcji muzycznych


Menu opcji muzycznych można wyświetlić, wybierając polecenie [Menu Opcje] na ekranie listy muzyki lub ekranie odtwarzania. Aby uzyskać informacje szczegółowe dotyczące korzystania z menu opcji, patrz [Szczegóły].
Elementy wyświetlane w menu opcji są zależne od ekranu, z poziomu którego zostało wyświetlone menu opcji. Ustawienia i korzystanie są opisane na podanych stronach odniesienia.

Opcje wyświetlane na ekranie listy albumów

Opcje wyświetlane na ekranie odtwarzania muzyki

Opcje wyświetlane na ekranie listy utworów

Opcje wyświetlane na ekranie [Zakładka]

Wyświetlanie ekranu ze szczegółowymi informacjami [Szczegółowe informacje]

  1. Na ekranie odtwarzania muzyki wybierz polecenie [Menu Opcje], aby wyświetlić menu opcji.

  1. Wybierz [Szczegółowe informacje].