Odtwarzanie utworów przy użyciu funkcji „Kanały SensMe™”

Dzięki wybraniu określonego kanału możesz słuchać utworów pasujących do nastroju, wykonywanej czynności, pory dnia itd.
 1. Z menu Home wybierz [Kanały SensMe™].

 1. Aby wybrać odpowiedni kanał, przeciągnij lub pstryknij ekran w górę lub w dół.

Wskazówka
 • W przypadku zmiany kanałów utwory przeanalizowane przy użyciu funkcji [Aktualizowanie kanałów] będą odtwarzane od ok. 45 sekundy. Jeśli utwór ma mniej niż 90 sekund, będzie on odtwarzany mniej więcej od połowy.

 • Utwory są odtwarzane w losowej kolejności. Po każdej zmianie kanału kolejność odtwarzania ulega zmianie.

 • W przypadku przesyłania utworów przy użyciu programu Media Go utwory są odtwarzane od najbardziej melodyjnej i rytmicznej części.

Uwaga
 • Nie jest możliwe użycie funkcji 12 TONE ANALYSIS w programie Media Go do przeanalizowania utworów w niektórych formatach. Dla takich plików należy w menu opcji wybrać polecenie [Aktualizowanie kanałów] [Szczegóły].

 • Przy użyciu funkcji „Kanały SensMe™” nie jest możliwe odtworzenie zapisanych plików nagrań głosu lub odcinków podcastów.

 • W zależności od analizy jeden utwór może być wybrany przez kilka kanałów lub nie zostać wybrany przez żaden kanał. Kanał [Losowo wszystkie] pozwala na odtworzenie wszystkich utworów.

 • Po każdym wykonaniu funkcji [Aktualizowanie kanałów] analiza może mieć inny wynik.

Lista kanałów


Kanał
Opis
[Rano]
Odtwarza muzykę dla różnych części dnia.
[Dzień]
[Wieczór]
[Późny wieczór]
[Noc]
[Losowo wszystkie]
Odtwarza wszystkie utwory w losowej kolejności.
[Energiczne]
Odtwarza szybką, energiczną muzykę.
[Relaksujące]
Odtwarza spokojną, relaksującą muzykę.
[Rytmiczne]
Odtwarza radosną, podnoszącą na duchu muzykę.
[Łagodne]
Odtwarza wolną, łagodną muzykę.
[Przyjemne]
Odtwarza jazz i muzykę łatwą do słuchania.
[Emocjonalne]
Odtwarza ballady.
[Taneczne]
Odtwarza muzykę rytmiczną, rap i R&B.
[Ekstremalne]
Odtwarza głośną, potężną muzykę.

Uwaga
 • Kanały, które nie zawierają żadnych utworów, nie są wyświetlane na liście.

 • Aby słuchać kanałów [Rano], [Dzień], [Wieczór], [Późny wieczór] lub [Noc] odpowiednio do bieżącej godziny, opcja [Ustaw datę/godzinę] [Szczegóły] musi być ustawiona. Jeśli funkcja [Ustaw datę/godzinę] nie jest ustawiona, zostanie wybrany kanał [Rano].

 • Podczas odtwarzania kanału pasującego do określonej godzinie, kanał nie zmieni się na następny nawet, jeśli upłynęła ustawiona godzina. Aby przełączyć się na następny kanał pasujący do określonej godziny, włącz następny kanał, a następnie wróć do poprzedniego.

 • Jeśli nie ma utworów pasujących do kanału [Rano], [Dzień], [Wieczór], [Późny wieczór] lub [Noc] zostaną odtworzone dla danego kanału wszystkie utwory w losowej kolejności.