Odtwarzanie filmów wideo [Filmy wideo]

Aby odtworzyć film wideo, wybierz w menu Home polecenie [Filmy wideo].
 1. Z menu Home wybierz [Filmy wideo].

 1. Wybierz metodę wyszukiwania, wybierz z listy pozycje (dopóki nie zniknie lista filmów wideo) i wybierz film wideo.

Wskazówka
 • Aby zmniejszyć pobór mocy i wydłużyć czas pracy akumulatora, ustaw opcję [Ekran wstrzymania] na [Nie] [Szczegóły].

 • Można porządkować listę filmów wideo według daty przesłania lub tytułu filmu wideo [Szczegóły].

 • Można użyć plików JPEG jako miniatur plików wideo. Podczas wyświetlania listy filmów wideo możesz wyświetlić na odtwarzaczu „WALKMAN” ich miniatury. Do utworzenia miniatur należy użyć komputera, stosując się do poniższych reguł:

 • Plik obrazu miniatury musi być w formacie JPEG.

 • Rozmiary obrazu to 160 pikseli w poziomie × 120 pikseli w pionie.

 • Nazwa pliku musi odpowiadać nazwie pliku wideo i mieć rozszerzenie „.jpg”.

 • Miniatura i plik wideo muszą znajdować się w tym samym folderze w odtwarzaczu „WALKMAN”.

 • Maksymalny rozmiar pliku wideo obsługiwany przez odtwarzacz „WALKMAN” to 720 × 480. Aby uzyskać szczegółowe specyfikacje, patrz [Szczegóły].

 • Filmy wideo są odtwarzane pojedynczo, a nie w sposób ciągły.

Uwaga
 • Podczas odtwarzania filmu wideo ustawienia [Korektor], [VPT (surround)], [DSEE (poprawa dźwięku)], [Wyraźne stereo] lub [Normalizacja dynamiczna] nie są brane pod uwagę.

Powiązane tematy