Przeglądanie i obsługiwanie ekranu filmów wideo

Odtwarzacz „WALKMAN” odtwarza filmy wideo w orientacji poziomej.
 1. Obszar informacyjny

 1. Czas całkowity

 1. Suwak przewijania

 1. Czas, który upłynął

Te wskaźniki znikają po chwili.

Operacje na ekranie odtwarzania filmów wideo

Aby skorzystać z różnych funkcji odtwarzacza „WALKMAN”, stuknij na ekranie odpowiednie elementy, np. przyciski sterujące. Do obsługi odtwarzacza „WALKMAN” możesz także używać przycisków // umieszczonych na jego obudowie.

Aby (wskazanie ekranu)
Czynność
Odtwarzanie ()/wstrzymanie () (*1)
 • Stuknij przycisk (odtwórz)/ (wstrzymaj).

 • Naciśnij na obudowie przycisk .

Szybkie przewijanie do przodu () / do tyłu ()
 • Stuknij polecenie / lub dotknij i przytrzymaj przycisk /. (*2)

 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk / na obudowie.

Szybkie przewijanie do przodu () / szybkie przewijanie do tyłu() podczas wstrzymania (*3)
 • Naciśnij i przytrzymaj podczas wstrzymania przycisk /.

 • Naciśnij i przytrzymaj podczas wstrzymania przycisk / na obudowie.

Przejście do poprzedniej sceny (*4) lub rozdziału ()/przejście do następnej sceny (*4) lub rozdziału ()
 • Stuknij ikonę /.

 • Naciśnij na obudowie przycisk /.

Przewinięcie krótkiego fragmentu do przodu/do tyłu
Stuknij podczas wstrzymania polecenie (przewijanie do tyłu)/ (przewijanie do przodu).
Przejście do dowolnego punktu w filmie wideo
Przeciągnij wskaźnik (punkt odtwarzania) na suwaku przewijania. Odtwarzanie rozpocznie się od wskazanego miejsca.
Wrócić do ekranu listy
Stuknij polecenie [Wstecz].

(*1) Jeżeli po upływie kilku minut od wstrzymania odtwarzania nie zostaną wykonane żadne czynności, odtwarzacz „WALKMAN” automatycznie przechodzi w stan gotowości.
(*2) Można wybrać 3 poziomy szybkości przewijania do przodu, stukając przycisk ( (×10), (×30), (×100)). Można również wybrać 3 poziomy przewijania do tyłu, stukając przycisk ( (×10), (×30), (×100)). Stuknięcie polecenia powoduje zakończenie czynności i przywrócenie normalnego odtwarzania.
(*3) Szybkość przewijania do przodu i do tyłu można także zmienić przy wstrzymanym pliku, jednak szybkość będzie zależeć od długości filmu.
(*4) Jeśli film wideo nie ma rozdziałów, pozycja odtwarzania jest przesuwana do tyłu lub do przodu co 5 minut.
Powiązane tematy