Wyszukiwanie filmów wideo

Przy użyciu polecenia [Wyszukaj] dostępnym na ekranie odtwarzania filmów wideo lub ekranie listy można wyszukać wybrany film wideo.
  1. Na ekranie odtwarzania filmów wideo lub ekranie listy wybierz polecenie [Wyszukaj] wybrana metoda wyszukiwania wybrany film wideo.