Przeglądanie scen [Przewijanie sceny]

Można wyświetlać miniatury w celu wyboru sceny lub rozdziału do odtworzenia.
  1. Na ekranie odtwarzania wideo naciśnij przycisk [Przewijanie sceny].

  1. Aby przewinąć obraz, przesuń go lub pstryknij na boki.

  1. Ustawienie interwału scen

Można ustawić interwał scen wyświetlanych jako miniatury.
Wybierz jeden z odstępów: [15 s], [30 s], [1 min], [2 min], [5 min] lub [Rozdział]. (Jeśli film jest podzielony na rozdziały, zostanie wyświetlony symbol [Rozdział]).
  1. Stuknij wybrany obraz.

Anulowanie przeglądania

Wybierz [Wstecz].