Usuwanie filmów wideo


Można usuwać filmy wideo z odtwarzacza „WALKMAN”.

Usuwanie aktualnie odtwarzanego filmu wideo

  1. Na ekranie odtwarzania filmu wideo wybierz polecenie [Menu Opcje], aby wyświetlić menu opcji.

  1. Wybierz [Usuń film wideo] [Tak].

Usuwanie filmów wideo przez wybieranie z listy

  1. Na ekranie listy filmów wideo wybierz polecenie [Menu Opcje], aby wyświetlić menu opcji.

  1. Wybierz [Wyb. film wideo do usun.].

  1. Wybierz film wideo do usunięcia [Tak].

  1. Aby usunąć kolejne filmy wideo, powtórz krok 3.

  1. Naciśnij przycisk [Wstecz], aby wrócić do listy wyboru filmów wideo.