Odtwarzanie podcastu [Podcasty]

Aby odtworzyć podcast, wybierz w menu Home polecenie [Podcasty]
  1. Z menu Home wybierz [Podcasty] żądany podcast żądany odcinek.

Uwaga
  • Nie można odtwarzać odcinków podcastów w trybie ciągłym.

  • Podczas odtwarzania podcastu wideo ustawienia [Korektor], [VPT (surround)], [DSEE (poprawa dźwięku)], [Wyraźne stereo] lub [Normalizacja dynamiczna] nie są brane pod uwagę.

Wskazówka
  • Jeśli w obszarze [Nauka języka z podcastu] ustawiono wartość [Wł.], możesz również użyć funkcji [Szybka powtórka] i funkcji powtarzania A–B na ekranie odtwarzania dźwięku z podcastów [Szczegóły]. Ustawienie [DPC (sterowanie szybk.)] ma również wpływ na szybkość odtwarzania dźwięku z podcastów [Szczegóły].

Powiązane tematy