Przeglądanie i obsługiwanie ekranu podcastu


Aby wyświetlić lub ukryć przyciski sterujące, stuknij ekran. Jeśli przez określoną chwilę nie wykonać żadnych operacji, przyciski znikną.
Aby skorzystać z różnych funkcji odtwarzacza „WALKMAN”, stuknij na ekranie odpowiednie elementy, np. przyciski sterujące. Do obsługi odtwarzacza „WALKMAN” możesz także używać przycisków // umieszczonych na jego obudowie.

Ekran odtwarzania podcastu audio

 1. Obszar informacyjny

 1. Czas, który upłynął

 1. Czas całkowity

 1. Suwak przewijania

 1. Nazwa odcinka

 1. Nazwa wykonawcy

 1. Nazwa podcastu

Operacje na ekranie odtwarzania podcastu audio


Aby (wskazanie ekranu)
Czynność
Odtwarzanie ()/wstrzymanie () (*1)
 • Stuknij przycisk (odtwórz)/ (wstrzymaj).

 • Naciśnij na obudowie przycisk .

Szybkie przewijanie do przodu () / do tyłu ()
 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk /.

 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk / na obudowie.

Znajdowanie początku odcinka (*2)
 • Stuknij ikonę /.

 • Naciśnij na obudowie przycisk /.

Przejście do dowolnego punktu w utworze
Przeciągnij wskaźnik (punkt odtwarzania) na suwaku przewijania. Odtwarzanie rozpocznie się od wskazanego miejsca.
Wrócić do ekranu listy
Stuknij polecenie [Wstecz].

(*1) Jeżeli po upływie kilku minut od wstrzymania odtwarzania nie zostaną wykonane żadne czynności, odtwarzacz „WALKMAN” automatycznie przechodzi w stan gotowości.
(*2) Przyciski / pozwalają przejść na początek odcinka. Aby odtworzyć następny odcinek, naciśnij przycisk [Wstecz] w celu wyświetlenia listy odcinków i wybrać odpowiedni odcinek.

Ekran odtwarzania podcastu wideo

 1. Obszar informacyjny

 1. Czas całkowity

 1. Suwak przewijania

 1. Czas, który upłynął

Te wskaźniki znikają po chwili.

Operacje na ekranie odtwarzania podcastów wideo


Aby (wskazanie ekranu)
Czynność
Odtwarzanie ()/wstrzymanie () (*1)
 • Stuknij przycisk (odtwórz)/ (wstrzymaj).

 • Naciśnij na obudowie przycisk .

Szybkie przewijanie do przodu () / szybkie przewijanie do tyłu() (*2) (*3)
 • Stuknij polecenie / lub dotknij i przytrzymaj przycisk /. (*4)

 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk / na obudowie.

Szybkie przewijanie do przodu () / szybkie przewijanie do tyłu() podczas wstrzymania (*5)
 • Naciśnij i przytrzymaj podczas wstrzymania przycisk /.

 • Naciśnij i przytrzymaj podczas wstrzymania przycisk / na obudowie.

Przejście do poprzedniej sceny (*6) ()/następnej sceny (*6) ()
 • Stuknij ikonę /.

 • Naciśnij na obudowie przycisk /.

Przewinięcie krótkiego fragmentu do tyłu/do przodu
Stuknij podczas wstrzymania polecenie (przewijanie do tyłu)/ (przewijanie do przodu).
Przejście do dowolnego punktu w filmie wideo
Przeciągnij wskaźnik (punkt odtwarzania) na suwaku przewijania. Odtwarzanie rozpocznie się od wskazanego miejsca.
Wrócić do ekranu listy
Stuknij polecenie [Wstecz].

(*1) Jeżeli po upływie kilku minut od wstrzymania odtwarzania nie zostaną wykonane żadne czynności, odtwarzacz „WALKMAN” automatycznie przechodzi w stan gotowości.
(*2) W przypadku przewinięcia odcinka do końca odtwarzanie zostaje wstrzymane. W przypadku przewinięcia odcinka do początku podczas odtwarzania zostaje ono automatycznie rozpoczęte ponownie. W przypadku przewinięcia odcinka do początku podczas wstrzymania, odtwarzanie pozostanie wstrzymane.
(*3) Te przyciski mogą nie działać w sposób opisany powyżej, w zależności od odcinka.
(*4) Można wybrać 3 poziomy szybkości przewijania do przodu, stukając przycisk ( (×10), (×30), (×100)). Można również wybrać 3 poziomy przewijania do tyłu, stukając przycisk ( (×10), (×30), (×100)). Stuknięcie polecenia powoduje zakończenie czynności i przywrócenie normalnego odtwarzania.
(*5) Szybkość przewijania do przodu i do tyłu można także zmienić przy wstrzymanym pliku, jednak szybkość będzie zależeć od długości filmu.
(*6) Jeśli film wideo nie ma rozdziałów, pozycja odtwarzania jest przesuwana co 5 minut.
Powiązane tematy