Usuwanie podcastów


Można usunąć odcinek, podcast lub wszystkie przesłane podcasty.

Usuwanie aktualnie odtwarzanego odcinka podcastu

 1. Na ekranie odtwarzania wideo naciśnij przycisk [Menu Opcje], aby wyświetlić menu opcji.

 1. Wybierz [Usuń ten odcinek] [Tak].

Usuwanie odcinka z listy odcinków

 1. Na ekranie listy odcinków wybierz polecenie [Menu Opcje], aby wyświetlić menu opcji.

 1. Wybierz [Usuń odcinek].

 1. Wybierz odcinek do usunięcia [Tak].

 1. Aby usunąć kolejne odcinki, powtórz krok 3.

 1. Wybierz polecenie [Wstecz], aby wrócić do listy odcinków.

Usuwanie podcastu

Poniższe operacje powodują usunięcie wszystkich odcinków podcastu oraz samego podcastu.
 1. Na ekranie [Lista podcastów] wybierz polecenie [Menu Opcje], aby wyświetlić menu opcji.

 1. Wybierz [Usuń podcast].

 1. Wybierz podcast do usunięcia [Tak].

 1. Aby usunąć kolejne podcasty, powtórz krok 3.

 1. Wybierz polecenie [Wstecz], aby wrócić do ekranu [Lista podcastów].

Usuwanie wszystkich podcastów

Ta operacja powoduje usunięcie wszystkich odcinków i podcastów.
 1. Na ekranie [Lista podcastów] wybierz polecenie [Menu Opcje], aby wyświetlić menu opcji.

 1. Wybierz [Usuń wszystkie podcasty] [Tak].