Wyświetlanie zdjęć [Zdjęcia]

Aby wyświetlić zdjęcia, wybierz w menu Home polecenie [Zdjęcia].
  1. Z menu Home wybierz [Zdjęcia].

  1. Wybierz metodę wyszukiwania, wybierz z listy pozycje (dopóki nie zniknie lista filmów wideo) i wybierz zdjęcie.

  • Przesuń lub pstryknij obraz na boki, aby wyświetlić poprzednie i następne zdjęcie.

Wskazówka
  • Odtwarzanie utworów jest kontynuowane nawet podczas wyszukiwania zdjęć na listach folderów lub listach zdjęć, a także podczas wyświetlania ekranu wyświetlania danego zdjęcia.

Uwaga
  • Jeśli rozmiar zdjęcia jest zbyt duży lub zdjęcie jest uszkodzone, wyświetlana jest ikona , a wyświetlenie tego zdjęcia jest niemożliwe.

Powiązane tematy