Przeglądanie i obsługiwanie ekranu zdjęć

Aby wyświetlić lub ukryć przyciski sterujące, ikony itd. stuknij ekran. Jeśli przez określoną chwilę nie wykonać żadnych operacji, przyciski znikną.
  1. Obszar informacyjny

Operacje na ekranie wyświetlania zdjęć

Aby skorzystać z różnych funkcji odtwarzacza „WALKMAN”, stuknij na ekranie odpowiednie elementy, np. przyciski sterujące.

Aby (wskazanie ekranu)
Czynność
Wyświetlić następne/poprzednie zdjęcie
  • Przeciągnij lub pstryknij w lewo (następne zdjęcie) lub w prawo (poprzednie).

  • Stuknij polecenie (następne) lub (poprzednie).

Wyświetlić w sposób ciągły następne/poprzednie zdjęcia
Naciśnij i przytrzymaj polecenie (następne) lub (poprzednie).
Wrócić do ekranu listy
Stuknij polecenie [Wstecz].

Powiązane tematy