Usuwanie zdjęć


Zdjęcia zapisane na odtwarzaczu „WALKMAN” można usunąć.

Usuwanie wyświetlanego zdjęcia

  1. Na ekranie odtwarzania zdjęć wybierz polecenie [Menu Opcje], aby wyświetlić menu opcji.

  1. Wybierz [Usuń zdjęcie] [Tak].

Usuwanie zdjęć przez wybieranie z listy

  1. Na ekranie listy zdjęć wybierz polecenie [Menu Opcje], aby wyświetlić menu opcji.

  1. Wybierz [Wybierz zdjęcie do usun.].

  1. Wybierz zdjęcie do usunięcia [Tak].

  1. Aby usunąć kolejne zdjęcia, powtórz krok 3.

  1. Naciśnij przycisk [Wstecz], aby wrócić do listy wyboru zdjęć.