Korzystanie z menu opcji zdjęć


Menu opcji zdjęć można wyświetlić, wybierając polecenie [Menu Opcje] na ekranie listy folderów zdjęć lub listy zdjęć, bądź też na ekranie wyświetlania zdjęć. Aby uzyskać informacje szczegółowe dotyczące korzystania z menu opcji, patrz [Szczegóły].
Elementy wyświetlane w menu opcji są zależne od ekranu, z poziomu którego zostało wyświetlone menu opcji. Ustawienia i korzystanie są opisane na podanych stronach odniesienia.

Opcje wyświetlane na ekranie folderu ze zdjęciami lub listy zdjęć

Opcje wyświetlane na ekranie odtwarzania zdjęć