Tworzenie nagrań głosowych

Istnieje możliwość nagrywania głosu z wykorzystaniem wbudowanego mikrofonu [Szczegóły] i odtwarzania zapisanych plików głosowych. Pliki są zapisywane w formacie MP3.
Uwaga
 • Jeżeli ustawienie [Ustaw datę/godzinę] jest nieodpowiednie, folder daty może mieć przypisaną nieprawidłową nazwę. Ustaw bieżącą datę i godzinę przed rozpoczęciem nagrywania [Szczegóły].

 • Podczas nagrywania nie można słuchać dźwięku ze słuchawek.

 • Nagrywanie głosu jest niedostępne, gdy odtwarzacz „WALKMAN” jest połączony za pomocą interfejsu Bluetooth.

 1. Z menu Home wybierz [Nagrywanie głosu].

 1. Wybierz polecenie .

Następuje rozpoczęcie zapisywania.
 1. (w trakcie nagrywania), (w trakcie wstrzymania nagrywania)

 1. Nazwa folderu

Nazwy folderów są przypisywane automatycznie w postaci „rrrr-mm-dd” (rok – miesiąc – dzień). W przypadku kolejnych folderów utworzonych tego samego dnia, po cyfrach dnia („dd”) w nazwie folderu zostanie dołączony numer kolejny folderu (od 2 do 999).
 1. Nazwa pliku

Nazwy plików są przypisywane automatycznie w postaci „VR-xxxx-nnn-ggmm” (VR – numer seryjny – godzina i minuty).
 1. Kodek/szybkość transmisji

 1. Czas, który upłynął

 1. Dostępny pozostały czas

Dostępny pozostały czas nie jest wyświetlany, jeśli jest go ponad 1 000 godzin.
 1. Wybierz ponownie polecenie , aby zatrzymać nagrywanie.

Wskazówka
 • Istnieje możliwość wybrania jakości zapisu (szybkość transmisji) [Szczegóły].

 • Aby zapisać nagranie w nowym folderze, wybierz polecenie [Menu Opcje] na ekranie [Nagrywanie głosu] przy zatrzymanym nagrywaniu i wybierz [Nowy folder] z menu opcji. Następny zapisany dźwięk zostanie zapisany w nowym folderze.

Uwaga
 • Po zmianie nazw plików w folderach [RECORD] i [VOICE] na komputerze [RECORD] lub pliki zaimportowane do komputera zostaną z powrotem umieszczone w folderze [VOICE], odtworzenie ich zawartości przez odtwarzacz „WALKMAN” może nie być możliwe.

 • Aby uzyskać szczegółowe informacje o maksymalnej liczbie plików nagrań głosu i folderów, patrz [Szczegóły].