Informacje na temat wskaźnika Bluetooth

Stan interfejsu Bluetooth można sprawdzić za pomocą wskaźnika Bluetooth odtwarzacza „WALKMAN” [Szczegóły].

Bluetooth wskaźnik
Stan
Wyłączony
 • Bluetooth funkcja jest wyłączona

Szybko miga
 • Wyszukiwanie urządzenia dźwiękowego Bluetooth

 • Odbieranie lub wysyłanie pliku

Stale miga
 • Jest wprowadzane hasło

 • Sprawdzanie dostępnych numerów profili

 • Sprawdzanie urządzenia dźwiękowego Bluetooth do podłączenia

 • Nawiązywanie połączenia Bluetooth

 • Utrzymywanie połączenia Bluetooth

 • Kończenie połączenia Bluetooth

 • Anulowanie odbierania lub wysyłania pliku

 • Anulowanie wyszukiwania urządzenia dźwiękowego Bluetooth

 • Oczekiwanie na odebranie pliku

Miga powoli i stale
 • Po wyszukaniu urządzenia dźwiękowego Bluetooth

 • Utrzymywanie połączenia Bluetooth, gdy odtwarzacz „WALKMAN” zatrzyma odtwarzanie dźwięku lub przejdzie w stan gotowości

Miga ciągle słabym światłem
 • Odtwarzanie dźwięku przez połączenie Bluetooth

Miga dwukrotnie
 • Bluetooth funkcja jest włączona

 • Bluetooth połączenie zostało nawiązane

Miga jednokrotnie
 • Bluetooth funkcja jest wyłączona


Wskazówka
 • Gdy odtwarzacz „WALKMAN” utrzymuje połączenie Bluetooth bez odtwarzania dźwięku, wskaźnik Bluetooth miga powoli i ciągle. Odtwarzacz „WALKMAN” zachowuje ten stan przez około dnia. Czas, przez który odtwarzacz „WALKMAN” może utrzymać ten stan różni się w zależności od podłączonego urządzenia.