Korzystanie z godziny alarmu

Istnieje możliwość ustawienia godziny alarmu, w której ma się rozpocząć wybranego utworu jako alarm. Aby użyć funkcji godziny alarmu, wykonaj poniższe czynności. Aby wyświetlić szczegółowe instrukcje o każdej operacji, kliknij [Szczegóły]. Ustaw bieżącą datę i godzinę przed ustawieniem odliczania czasu [Szczegóły].
 1. Wybierz utwór z listy utworów [Szczegóły].

 1. Ustaw godzinę alarmu [Szczegóły].

 1. Jeśli to konieczne, ustaw powtarzanie [Szczegóły].

 1. Ustaw alarm na [Szczegóły].

 1. Gdy rozlegnie się dźwięk alarmu, wybierz opcję [Anuluj alarm], aby go wyłączyć.

Uwaga
 • Alarm wyłączy się automatycznie po 60 minutach.

 • Aby zapobiec uszkodzeniu uszu, głośność alarmu w słuchawkach jest ograniczana przez funkcję AVLS niezależnie od tego, czy opcja [AVLS (limit głośności)] jest ustawiona na [Wł.] lub [Wył.] [Szczegóły]. Głośność alarmu przez głośniki nie jest ograniczana.

 • Nie wolno kłaść się spać z założonymi słuchawkami. Może to doprowadzić do owinięcia się przewodu wokół szyi i uduszenia.

 • Alarm nie zostanie aktywowany w następujących sytuacjach.

 • Nagrywanie głosu (przy czym zamruga ikona alarmu w obszarze informacyjnym).

 • Połączenie z komputerem.

 • Przetwarzanie połączenia Bluetooth (przy czym zamruga ikona alarmu w obszarze informacyjnym).