Ustawianie trybu odtwarzania [Tryb odtwarzania]

Odtwarzacz „WALKMAN” został wyposażony w różne tryby odtwarzania, w tym odtwarzanie w kolejności losowej i powtarzanie wybranych utworów.
  1. Z menu Home wybierz [Ustawienia] [Ustawienia muzyki] [Tryb odtwarzania] żądany tryb odtwarzania.


Typ – ikona
Opis
[Normalny] - brak ikony
Utwory w zakresie odtwarzania są odtwarzane w kolejności na liście utworów.
[Powtarzanie] -
Utwory w zakresie odtwarzania są odtwarzane w kolejności na liście utworów, a następnie odtwarzanie jest powtarzane.
[Losowo] - (*1)
Utwory w zakresie odtwarzania są odtwarzane w kolejności losowej.
[Losowo i powtarzanie] -
(*1)
Utwory w zakresie odtwarzania są odtwarzane w kolejności losowej, a następnie odtwarzanie jest powtarzane.
[Powtarzanie 1 utworu] -
Bieżący utwór lub utwór wybrany z listy utworów jest odtwarzany wielokrotnie.

(*1) Po ustawieniu opcji [Tryb odtwarzania] na [Losowo] lub [Losowo i powtarzanie] i opcji [Zakres odtwarzania] na [Cały zakres], odtwarzacz „WALKMAN” nie będzie losował utworu ze zbioru wszystkich utworów. Zamiast tego odtwarzacz „WALKMAN” wybierze pojedynczo artystę, album itd. i odtworzy odpowiednie utwory w losowej kolejności. Jednak funkcja [Wszystkie utwory] i lista zakładek zachowują się inaczej. Rozpoczęcie od funkcji [Wszystkie utwory] spowoduje ponowne wylosowanie przez odtwarzacz „WALKMAN” utworów. Rozpoczęcie od listy zakładek spowoduje odtworzenie wyłącznie listy zakładek, a nie pozostałych utworów.