Ustawianie zakresu odtwarzania [Zakres odtwarzania]

Można ustawić zakres odtwarzania utworów.
  1. Z menu Home wybierz [Ustawienia] [Ustawienia muzyki] [Zakres odtwarzania] żądany typ zakresu odtwarzania.


Typ – ikona
Opis
[Cały zakres] - brak ikony
Odtwarzanie wszystkich utworów na wszystkich listach wybranej metody wyszukiwania.
Przykładowo jeśli zostanie rozpoczęte odtwarzanie z listy albumów, zostaną odtworzone wszystkie albumy z odtwarzacza „WALKMAN”.
[Wybrany zakres] -
Odtwarzanie utworów wyłącznie z list, od których rozpoczęto odtwarzanie.
Przykładowo jeśli zostanie rozpoczęte odtwarzanie z listy albumów, zostaną odtworzone tylko utwory z danego albumu.

Uwaga
  • W przypadku rozpoczęcia odtwarzania z listy zakładek, zostaną odtworzone wyłącznie utwory znajdujące się na liście zakładek. Pozostałe utwory nie zostaną odtworzone nawet po ustawieniu funkcji [Zakres odtwarzania] na [Cały zakres].