Dostosowywanie dźwięku przestrzennego [VPT (surround)]

Można dostosować dźwięk przestrzenny, używając funkcji VPT (Surround) (*1) w celu wzbogacenia jakości odtwarzania dźwięku.
(*1) VPT (Virtualphones Technology) to chroniona technologia przetwarzania dźwięku opracowana przez firmę Sony.
  1. Z menu Home wybierz [Ustawienia] [Ustawienia muzyki] [VPT (surround)] żądany typ działania funkcji VPT (Surround).


Typ – ikona
Opis
[Brak] - brak ikony
Ustawienie [VPT (surround)] jest nieaktywne.
[Studio] -
Symulacja dźwięku ze studia nagrań.
[Na żywo] -
Symulacja dźwięku z sali koncertowej.
[Klub] -
Symulacja dźwięku z klubu.
[Scena] -
Symulacja dźwięku ze sceny.
[Siatka] -
Reprodukcja dodatkowego efektu dźwięku przestrzennego — naturalny, ale wzbogacony dźwięk.