Odtwarzanie z użyciem funkcji DSEE (poprawa dźwięku) [DSEE (poprawa dźwięku)]

Po uaktywnieniu funkcji [DSEE (poprawa dźwięku)] (*1) usłyszysz wzbogacony, naturalny dźwięk niemal identyczny z dźwiękiem źródłowym.
(*1) DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) to technologia wzbogacania dźwięku cyfrowego opracowana przez firmę Sony umożliwiająca zwiększenie jakości dźwięku skompresowanych plików audio przez przywrócenie szerokiego zakresu dźwięku usuniętego w procesie kompresji.
  1. Z menu Home wybierz [Ustawienia] [Ustawienia muzyki] [DSEE (poprawa dźwięku)] typ ustawienia.

Uwaga
  • Funkcja [DSEE (poprawa dźwięku)] nie zwiększa jakości odtwarzania utworów w formacie nieskompresowanym ani utworów o wysokiej szybkości transmisji bez utraty jakości wysokich dźwięków.

  • W przypadku utworów o bardzo niskiej szybkości transmisji funkcja [DSEE (poprawa dźwięku)] nie będzie działać efektywnie.