Słuchanie z użyciem funkcji Wyraźne stereo [Wyraźne stereo]

Funkcja [Wyraźne stereo] umożliwia cyfrowe przetwarzanie dźwięku osobno dla lewego i prawego kanału.
  1. Z menu Home wybierz [Ustawienia] [Ustawienia muzyki] [Wyraźne stereo] typ ustawienia.

Uwaga
  • Funkcja [Wyraźne stereo] jest przeznaczona do uzyskiwania najlepszego efektu w połączeniu z dołączonymi słuchawkami. Efekt [Wyraźne stereo] może nie być uzyskiwany w przypadku innych słuchawek. Przy korzystaniu z innych słuchawek dla opcji [Wyraźne stereo] należy wybrać ustawienie [Wył.].

  • Funkcja [Wyraźne stereo] nie działa podczas komunikacji Bluetooth.