Wyświetlanie tekstu [Wyświetlaj tekst]

Teksty utworów są wyświetlane, jeśli w odtwarzaczu „WALKMAN” jest dostępny plik LRC dla danego utworu. Aby uzyskać informacje na temat tworzenia plików LRC, patrz [Szczegóły].
Uwaga
  • Niektóre pliki LRC mogą nie być odtwarzane przez odtwarzacz „WALKMAN”. Zależy to od formatu pliku.

  1. Z menu Home wybierz [Ustawienia] [Ustawienia muzyki] [Wyświetlaj tekst] wybrany typ wyświetlenia.


Typ
Opis
[Wł.]
Wyświetlanie tekstów, jeśli istnieje plik LRC do aktualnie odtwarzanego utworu.
[Wł. (ekran zawsze wł.)]
Wyświetlanie tekstów, jeśli istnieje plik LRC do aktualnie odtwarzanego utworu. Odtwarzacz „WALKMAN” nie wyłącza ekranu podczas odtwarzania utwory, niezależnie od tego, czy istnieje dla niego plik LRC.
[Wył.]
Brak wyświetlania tekstu. (*1)

(*1) Przy opcji [Karaoke/nauka języka] ustawionej na [Karaoke (duży efekt)] lub [Karaoke (mały efekt)] tekst będzie wyświetlany niezależnie od tego ustawienia [Szczegóły].
Uwaga
  • Jeśli tekst utworu nie jest wyświetlany prawidłowo, zapisz plik LRC w kodowaniu UTF-8 i przenieś go bezpośrednio na odtwarzacz „WALKMAN”.

  • Odtwarzacz „WALKMAN” może wyświetlić do 1 024 wierszy tekstu dla każdego utworu.

  • Nie można wyświetlać tekstu na ekranie odtwarzania podcastów audio [Szczegóły].